Beknopt curriculum
Opleiding
Werkervaring
Overzicht van mijn film, televisiedrama- en theaterproducties
Scenario's
Publicaties
Interviews
Schrijvers / Scenaristen waar ik mee gewerkt heb
Acteurs waar ik mee gewerkt heb
Actrices waar ik mee  gewerkt heb
Interessante doorverbindingen
Directing, writing, coaching and casting
Nadere informatie over ALL FICTION en deze website
Antonie Kamerling in SAINT AMOUR - Foto: Leendert Jansen

Logo ALL FICTION

ALL FICTION is gevestigd te Amsterdam.
Kantoor- en contactadres:
Silodam 345, 1013 AW AMSTERDAM
Tel.: 020 - 42.05.774
E-mail: allfiction@allfiction.nl
info@allfiction.nl
eric.oosthoek@allfiction.nl
webmaster@allfiction.nl

ALL FICTION is een eenmanszaak met geregistreerde handelsnaam. Hieronder volgt een fragment uit de betreffende notarisverklaring dd. 29 augustus 2000.

Hierbij deelt ondergetekende, notaris, u mede dat het volgende hem bekend is: de heer Eric Johannes Oosthoek, wonende te 1015 SW Amsterdam, Nieuwe Leliestraat 86, geboren te Bilthoven op dertien september negentienhonderd acht en veertig, voert een éénmanszaak onder de naam: ALL FICTION.
ALL FICTION is de geregistreerde handelsnaam van een adviesbureau op het gebied van het schrijven, produceren en regisseren van film- en televisiedrama. De daadwerkelijke diensten van ALL FICTION bestaan uit het geven van adviezen en het uitvoeren van opdrachten ter zake. (...)
De heer Oosthoek is een vrije beroepsbeoefenaar die zijn diensten verleent vanwege zijn individuele, persoonlijke kwaliteiten en die niet gerepresenteerd kan worden door derden.
          J.C.Y. Roze, Notaris
Het melden van omissies, fouten en niet werkende doorverbindingen in deze website wordt op prijs gesteld. Stuur Uw commentaar aan: webmaster@allfiction.nl 

Logo ALL FICTIONAlle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website wordt onderhouden door all FICTION, de vorm is ontwikkeld in samenwerking met Human Content Media Producties BV, de site zélf is ondergebracht bij xs4all.nl.
Naar boven Terug
Allfiction